ZŠ Hodonín-B.Martinů 5

Vzkazník

Anketka

HOMEPAGE

 

 

 

 

Učit se znamená objevovat to, co už víš.

Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelévědí stejně dobře jako ty.
Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.

 

180 návštěvníků za hodinu pro váš web zdarma :))